Neringa nėra melžiama karvė: palikime neringiškių sukuriamą gerovę pačiam kurortui

Neringos bičiulių parlamentinės grupė siūlo taisyti Biudžeto sandaros įstatymą, kuriuo Neringos savivaldybei būtų skiriama sąžininga ir teisinga gyventojų pajamų mokesčio dalis, be to, prašo Vyriausybės palikti poilsio namus „Medikas“ bendruomenės reikmėms perleidžiant juos savivaldybės nuosavybėn.

Trečiadienį Seime apsilankę Neringos savivaldybės tarybos nariai su meru Dariumi Jasaičiu pabrėžė, kad miestui trūksta lėšų išlaikyti sezono metu apkraunamą ir gamtos ardomą infrastruktūrą. Mero pateiktais duomenimis, Neringoje gyvenamąją vietą deklaravę 5,3 tūkst. žmonių, tačiau miestas aptarnauja 500-700 tūkst. svečių per metus.

„Neringoje infrastruktūros rūpesčiai didžiausi. Tačiau Neringa patiria ir didžiausią neteisybę – iš jokios kitos savivaldybės nenusiurbiama tiek mokesčių, kiek iš Neringos. Liaukimės valstybėje Neringą išnaudoti kaip melžiamą karvę ir skirkime miestui ne mažiau 50 proc. neringiškių veiklos sukuriamo gyventojų pajamų mokesčio“, – sako A. Bagdonas.

Tokiai perskirstymo daliai pasiekti Neringos bičiulių grupei priklausantys Seimo nariai planuoja teikti Biudžeto sandaros įstatymo pataisas. Anot statistikos, Neringai tenka 29,22 proc. gyventojų pajamų mokesčio, kurį sumoka patys neringiškiai.

Didžiausią lėšų poreikį savivaldybėje – 30-40 mln. eurų – sudaro Nidos, Preilos, Pervalkos krantinių rekonstrukcijos būtinybė.

„Neringa iš savo biudžeto nepajėgi sukaupti krantinių rekonstrukcijai reikalingų lėšų. Kurortuose sumokamą gyventojų pajamų mokestį palikus kurortuose, kurortinės savivaldybės galėtų atnaujinti infrastruktūrą, kurios reikia ne tik vietiniams gyventojams, bet ir turistams iš visos Lietuvos ir pasaulio“, – pabrėžia A. Bagdonas.

Savo ruožtu Neringos meras atkreipė dėmesį, kad krantinių rekonstrukcija būtina ne vien rekreaciniais tikslais, o apsaugant pačią Neringą. „Kam mes saugome Kuršių neriją, jeigu galime matematiškai paskaičiuoti, kada jos dėl krantų erozijos tiesiog nebeliks?“ – pastebėjo jis.

Be to, A. Bagdono iniciatyva Vyriausybė pristabdė bendruomeninių valstybės valdomų Nidos poilsio namų „Medikas“ pardavimą rinkoje ir klausimą atidėjo ateičiai. Vyriausybės kanceliarija raštu teigia: „Kadangi poilsio namų „Medikas“ kompleksas naudojamas nuo karo į Lietuvą pabėgusių ukrainiečių neatlygintinam apgyvendinimui ir artimoje perspektyvoje nenumatoma šio komplekso atlaisvinti ir panaudoti kitoms reikmėms, šiuo metu neplanuojama svarstyti klausimų dėl šio nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės nuosavybėn ar jo išbraukimo iš parduodamų objektų sąrašo, kadangi jo pardavimas sustabdytas“. Vis dėlto A. Bagdonas trečiadienį teigė, kad to neužtenka: pardavimo idėjos būtina atsisakyti ir aiškiai suplanuoti, kada kompleksas bus perduotas Neringai. „Jeigu Vyriausybė rastų politinės valios priimti sprendimą ir perduotų poilsio namus savivaldybei, miestas išspręstų lovų trūkumo problemą ir toliau galėtų apgyvendinti pareigūnus, medikus, mokinių stovyklas“, – teigia A. Bagdonas.