Unikaliame gamtos krašte, Neringoje, gimiau ankstyvą rudenį, 1974 metų rugsėjo 8 dieną. Čia augau ir mokiausi Nidos vidurinėje mokykloje. Galiu pasidžiaugti – turėjau tikrai laimingą vaikystę ir aktyvią jaunystę.

Tikiu, jog tik nuolatos mokydamiesi galime būti pajėgūs įgyvendinti visus savo troškimus ir idėjas. Norėdamas praplėsti savo žinias mokslus tesiau VŠĮ Kauno paslaugų ir verslo darbuotojų profesinio rengimo centre, vėliau baigiau Tarptautinę Baltijos jūros akademiją. 2013 metais baigiau Klaipėdos universitetą, įgijau rekreacijos ir turizmo bakalauro laipsnį. 2015 metais  tame pačiame universitete įgijau  rekreacijos ir turizmo vadybos magistro laipsnį.

Sportuoju nuo mažų dienų. Mane užgrūdino ir kaip asmenybę suformavo žvarbus  marių vėjas ir šaltas vanduo. Buriuoti pradėjau sulaukęs vos septynerių, esu ne kartą tapęs Lietuvos čempionu. Komandinio darbo subtilybių išmokė kitas aktyvus pomėgis – šiandieniniame gyvenimo tarpsnyje esu aistringas krepšinio mėgėjas. Sveikas gyvenimo būdas, nuolatinis judėjimas ir energija lydi mane kiekvieną dieną. Propaguodamas tokį gyvenimo būdą noriu ir Lietuvos visuomenę, o ypatingai jaunimą,  matyti aktyvų, sveiką ir energingą.

Tai ne tik norai, stengiuosi šį sumanymą įgyvendinti realybėje. Dar 2006-ais, kartu su kitais aktyviais neringiškiais, inicijavome sporto klubo Neringos „Kuršiai“ įkūrimą. Dvejus metus iš eilės buvau sporto klubo prezidentu. Mano darbas su vaikais ir jaunimu neliko nepastebėtas ir 2013 metais už nuopelnus Lietuvos krepšiniui Lietuvos krepšinio federacija mane apdovanojo I laipsnio atminimo medaliu.

Kiekviename jaunuolyje slypi potencialas. Tuo tikėdami, dar 2012 m. kartu su dar keletu bendraminčių įsteigėme pirmąją jaunimo organizaciją Neringoje – Neringos jaunimo apskritąjį stalą (NAjS). Esu įsitikinęs, jog tinkamas vaikų ir jaunimo ugdymo užtikrinimas gali garantuoti jiems ne tik stabilius ir perspektyvius darbus ateityje, bet ir įdiegti norą tapti pilietiškais bei mąsliais žmonėmis.

Pirmąjį savo verslą pradėjau būdamas vos 15-kos ir galiu pasidžiaugti, jog 2020 metais jau minėsime veiklos dvidešimt penkių metų sukaktį. Labai vertinu verslius žmones, jų užsidegimas ir iniciatyva skatina ir aplinkinius pradėti veikti.

Neringos kraštas įžymus savo meniniais ir kultūriniais renginiais, kuriuose meno ir kultūros pasaulio atstovai dovanoja miestui savo kūrybą bei pritraukia daug miesto gyventojų ir svečių. Suprasdamas, kad miesto buvimas meno ir kultūros traukos centru daro jį dar patrauklesniu kurortu, stengiuosi prisidėti prie įvairių renginių organizavimo darbų, o turėdamas galimybes visada stengiuosi paremti.

Suprantu, jog nuo miestų infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros priklauso Lietuvos žmonių gerovė. Dėl šios priežasties, man, kaip ir daugeliui Lietuvos gyventojų, nesvetimos šilumos ūkio, elektros bei komunalinio ūkio problemos. Jau dešimtmetį esu DNSB „Taikos 30“ valdybos pirmininkas.

Mano karjera profesionalioje politikoje prasidėjo  prieš dešimtmetį, kai legendinis Neringos miesto meras Stasys Mikelis 2005 metais mane paskyrė savo visuomeniniu patarėju Seime. Nuo 2009 m. sekė darbas Neringos savivaldybės taryboje, Jaunimo reikalų komiteto pirmininko pozicijoje. Per šiuos metus buvo įgytas neringiškių pasitikėjimas ir 2011 m. Neringos savivaldybės tarybos nariu buvau išrinktas antrai kadencijai, buvau švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komitetų nariu. Neringos savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nariu.

Už aktyvią veiklą ir nuoširdų darbą 2011 m. buvo įteiktas Neringos savivaldybės garbės ženklas. 2012-ieji į mano gyvenimą įnešė dar daugiau permainų ir prasmingų siekių. 2012 metais buvau išrinktas Liberalų sąjūdžio Neringos skyriaus pirmininku. 2013 metais tapau Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Klaipėdos regiono koordinacinės tarybos pirmininku. Nuo 2014 metų iki 2016 metų dirbau Europos Parlamento nario A. Guogos padėjėjų Lietuvoje.

2015 metais buvau išrinktas Neringos savivaldybės tarybos nariu trečiai kadencijai. Dirbau Biudžeto, finansų ir ūkio komitete; Kurorto, turizmo plėtros ir verslo komitete bei Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komitete. Taip pat vadovavau Neringos savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijai. Tais pačiais metais Liberalų sąjūdžio suvažiavime buvau išrinktas partijos valdybos nariu.

2019 metais buvau išrinktas Neringos savivaldybos tarybos nariui ketvirtai kadencijai. Pradėjau darbą Biudžeto, finansų ir ūkio komiteto sudėtyje. Buvau išrinktas Neringos savivaldybės Kontrolės komiteto pirmininku. Taip pat esu opozicijoje dirbančio Liberalų sąjūdžio frakcijos pirmininkas. Tais pačiais metais vykusiame Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio suvažiavime buvau išrinktas partijos valdybos nariu. Suvažiavimo metu išrinkta  liberalų sąjūdžio partijos pirmininė Viktorija Čmilytė-Nielsen mane pasirinko vienu iš savo pavaduotojų.

2020 metais kandidatavau į Lietuvos parlamentą Liberalų sąjūdžio sąraše. Sulaukęs didžiulio Jūsų visų palaikymo surinkau 9546 pirmumo balsų ir buvau išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu.

Pradėjau darbą Ekonomikos komiteto sudėjyje bei Europos reikalų komiteto sudėtyje. Buvau patvirtintas Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko pavaduotoju bei darbą pradėjau Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių komisijos sudėtyje.