Teisė į originalius asmenvardžius yra žmogaus orumo garantas

Šiandien Seimas pritarė naujai Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo redakcijai, kuri įteisina originalių asmenvardžių rašybą asmens tapatybės dokumentuose. Šį projektą iš viso palaikė net 82 parlamentarai tiek iš valdančiosios daugumos, tiek iš opozicijos.

Įstatymo projekte numatyta, jog ne lietuvių tautybės Lietuvos piliečio prašymu jo ir jo vaikų vardai ir pavardės asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose būtų rašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis be diakritinių ženklų. O Lietuvos piliečio vardas ir pavardė asmens dokumentuose galėtų būti nurašomi arba perrašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis, jeigu jis, jo tėvai, seneliai, proseneliai ar kiti protėviai turėjo ar turi kitos valstybės pilietybę ir vardas ir pavardė šiais rašmenimis įrašyti dokumento šaltinyje.

Seimo Ekonomikos komiteto narys, liberalas A. Bagdonas pabrėžia, jog šie pakeitimai svarbūs ne tik ne lietuvių tautybės Lietuvos piliečiams, bet ir mūsų tautiečiams užsienyje: „Pasaulio lietuviai, sudarę santuokas su užsienio piliečiais ir perėmę jų pavardes, dėl galimybės asmens dokumentuose savo duomenis rašyti originaliais rašmenimis turi kovoti teismuose. Toks reguliavimas niekaip neprisideda prie lietuvybės puoselėjimo, o tik atgraso šiuos žmones ir menkina jų ryšį su Lietuva. Teisė į originalius asmenvardžius, tai – žmogaus orumo garantas, kurį turime užtikrinti.“

Naujausiais Teisingumo ministerijos duomenimis, praėjusiais metais net 79 piliečių prašymai teismuose buvo patenkinti, o šiais metais net 21 byla liko neišnagrinėta. Taigi, ne tik ilgos diskusijos, bet ir statistiniai duomenys rodo, jog Lietuvoje šis klausimas išties aktualus, o šio įstatymo priėmimas palengvintų ne vieno Lietuvos piliečio kasdienybę.

„Šio įstatymo pakeitimo kritikai nuogąstauja, kad taip bus menkinama mūsų valstybinė kalba ir tautinė tapatybė, tačiau ne kalbos taisyklių laikymasis, rašant asmens pavardę parodo, kiek žmogus gerbia Lietuvą ir jos identitetą. Mano įsitikinimu, globaliame pasaulyje ne kelios lotyniškos raidės pase kelia grėsmę lietuvybės išsaugojimui, o perteklinės biurokratinės kliūtys tiems, kurie nori išlaikyti ryšį su Tėvyne, kad ir kur bebūtų“, –  teigia Liberalų sąjūdžio narys parlamentaras A. Bagdonas.